FIND A PALLIATIVE CARE SERVICE

Na czym polega opieka paliatywna?

Zadaniem służb opieki paliatywnej jest wspieranie osób nieuleczanie chorych w zachowaniu jak najlepszej jakości życia. Opieka paliatywna jest dostępna dla wszystkich – niezależnie od wieku, rasy, kultury, pochodzenia czy religii, a większość z usług jest bezpłatna.

Zależnie od potrzeb, w ramach opieki paliatywnej stosuje się:

  • Leki oraz inne sposoby leczenia pomagające w uśmierzaniu bólu i radzeniu sobie z objawami choroby
  • Wspieranie członków rodziny
  • Wspieranie potrzeb duchowych, religijnych i kulturowych
  • Regularne wizyty pracowników służby zdrowia oraz innych usługodawców

Jeśli zdecydujesz się na opiekę paliatywną, porozmawiaj z nami na temat swoich indywidualnych potrzeb, aby otrzymać jak najlepszą pomoc.

Korzystając z opieki paliatywnej, osoba chora, jak również jej rodzina, zawsze mają decydujące zdanie na temat swojego zdrowia, sposobu leczenia oraz dobrostanu.

Opieka paliatywna nie oznacza końca

Z opieki paliatywnej korzystać można na każdym etapie choroby, gdyż stosowana jest ona nie tylko w końcowym stadium życia. Korzystanie z opieki paliatywnej nie oznacza utraty nadziei, “poddania się”, czy okazania braku troski. Leczenie może być kontynuowane w trakcie otrzymywania opieki paliatywnej.

Można także stosować terapie alternatywne lub tradycyjne formy leczenia.

Kto świadczy usługi opieki paliatywnej?

Opieka paliatywna może być świadczona przez własnego lekarza, pielęgniarki lub lekarzy specjalistycznych, fizykoterapeutów, doradców duchowych i religijnych, oraz inne osoby.

Gdzie możesz otrzymać opiekę?

Zależnie od twoich potrzeb oraz pozostałych czynników, opieka może być świadczona w domu, w szpitalu, hospicjum lub innym ośrodku opieki. Szpitale i hospicja świadczą usługi opieki paliatywnej zwykle krótkoterminowo, koncentrując się na uśmierzaniu objawów choroby i bólu, co pozwala na powrót do domu, jeśli jest to możliwe.

Czy za opiekę trzeba płacić?

Większość usług jest bezpłatna, ale niektóre leki i korzystanie ze sprzętu podlega opłatom. Informacje na temat ewentualnych kosztów dostępne są w lokalnych służbach.

Jaka pomoc ze strony zespolu opieki paliatywnej dostępna jest mojej rodzinie?

Służba opieki paliatywnej zapewni wsparcie również rodzinie, która się tobą zajmuje.
Rodzaje pomocy:

  • Wizyty lekarskie i umawianie spotkań
  • W ustaleniu odpowiednich leków i opieki
  • Wsparcie biorące pod uwagę potrzeby rodziny
  • Przerwy w obowiązkach opiekuńczych
  • Organizowanie wsparcia finansowego i prawnego
  • Wsparcie i porady po godzinach urzędowania

A jeśli chciałbym porozmawiać w innym języku?

Poproś zespół opieki paliatywnej o bezpłatne usługi tłumacza, jeśli wolisz porozmawiać w swoim ojczystym języku.